Orienteringer - presentasjoner

2023


Råd for personer med funksjonsnedsettelse 25.09.23 og Eldrerådet 26.09.23

Formannskapet 20.09.23

 • Levanger fotballklubb – Opprykk til OBOS-ligaen – Gjennomgang av Norges fotballforbund (NFF) har infrastrukturkriterier for spill i 0. og 1.divisjon menn v/idrettskonsulent Kjersti Nordberg - PDF (PDF, 692 kB)
   

Driftsutvalget 14.06.23

 

Kommunestyret 24.05.23

 • Brann i sentrum v/Peter Ardon – jfr. eget notat - PDF (PDF, 218 kB) - Brannsikringsplan Trehusbyen
 • Demensomsorgen i Levanger – status v/enhetsleder Einar Hindenes og avdelingsleder Hilde Aabakken
 • Levanger håndballklubb - satsning, frivillighet, verdigrunnlag og utfordringer v/Arild Hegdal og Rikke Midtun - PDF (PDF, 733 kB)

******


Plan- og utviklingsutvalget 10.05.23

•    Europan 16 – digital orientering v/arkitektene bak «Hello, Woods!» -PDF (PDF, 24 MB) og Film med presentasjon fra Hello  Woods
•    Byutviklingsstrategien / Gatebruksplan v/Antonios Markakis - PDF (PDF, 16 MB)

******

Driftsutvalget 10.05.23

 • Orientering om NAV lokalkontor, partnerskapet mm v/enhetsleder Heidi Rygg - PDF (PDF, 3 MB)
 • Orientering om gamingstrategi v/Kjersti Norberg og Ingvild Radwan - PDF (PDF, 2 MB)
 • Frelsesarmeen, Levanger 
 • Orientering om kulturarenaer v/Guri Sivertsen - PDF (PDF, 2 MB)
 • Orientering om Boligsosial temaplan del 2 v/Kjell Hugo Dybwik 
 • Orientering i forbindelse med spørsmål om Helseplattformen v/kommunedirektør - PDF (PDF, 2 MB)

******

Formannskapet 03.05.23

******

Driftsutvalget 08.03.23

 • Innføringen av Helseplattformen i Levanger – hvordan har det gått til nå? v/innføringsleder Karl Martin Haugen - PDF (PDF, 2 MB)
 • Omvisning/orientering LBAS v/avdelingsleder Monica Fjerdingen og enhetsleder Einar Hindenes - PDF (PDF, 2 MB)

******

Eldrerådet 07.03.23

******

Eldrerådet 07.02.23

 • Kommunalsjef helse og velferd Kristin Bratseth orienterte om demensomsorg i Levanger kommune, Årsrapport - hukommelsesteamet 2022 PDF (PDF, 145 kB) - Demenstilbud i Levanger - PDF (PPTX, 68 kB)
 • Demensomsorg i Levanger kommune v/kommunalsjef helse og velferd Kristin Bratseth  PDF (PPTX, 68 kB)

******

Formannskapet 01.02.23

******

Formannskapet 09.02.23

 • Marsimartnan 2023 v/avdelingsleder arrangement Kristin Norberg Norum

******

Formannskapet 18.01.23

 • Kommunedirektør Peter Ardon orienterte om innføring av Helseplattformen

******

Plan- og utviklingsutvalget 11.01.23

 • Planarbeid i Levanger – erfaringer fra 2022 og tanker om vegen videre v/enhetsleder Per Anders Røstad
 •  Egenevaluering i Plan- og utviklingsutvalget v/Bjørg Boneng

******

Arbeidsmiljøutvalget 06.02.23

******

Kommunestyret 15.02.23

 • Videre utvikling av Aker Solutions Verdal, ved verftsdirektør Erik Stiklestad
 • Helseplattformen – status innføring v/kommunedirektør Peter Ardon  |  Presentasjon (PDF, 171 kB)

******

Formannskapet 01.03.23

******

Administrasjonsutvalget 01.03.23

******

Kommunestyret 29.03.23

******

2022

Formannskapet 14.09.22

 • Drift og anlegg – orienteringer og omvisning i enhetens lokaler v/enhetsleder Patrik Lindblom | presentasjon (PDF, 3 MB)
 • Status byggeprosjekter v/prosjektansvarlig Svein Roger Troset
 • Status budsjettarbeid – utfordringsbildet v/kommunedirektør Peter Ardon | presentasjon (PDF, 2 MB)

******

Kommunestyret 19.10.22

******

Administrasjonsutvalg/formannskap 26.10.22

******

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 7.11.22

 • Handlings- og økonomiplan 2023 – 2026 v/Økonomisjef Arnstein Kjeldsen  |  PDF (PDF, 4 MB)

******

Eldrerådet 9.11.22

 • Budsjett 2023 – Handlings- og økonomiplan 2023 – 2026 v/Økonomisjef Arnstein Kjeldsen  |  PDF (PDF, 4 MB)

******

Ungdomsrådet 9.11.22:

Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026 v/økonomisjef  | PDF (PDF, 2 MB)

******

Plan- og utviklingsutvalget 9.11.22

 • Videre prosess på E6 Åsen - Mære v/Arild Mathisen, Nye Veier  |  PDF (PDF, 793 kB)
 • Status byutviklingsstrategi, gatebruksplan og områdeplan Levanger sentrum v/Antonios Bruheim Markakis
 • Gjemble søndre - presentasjon av planene ved Arkitekt Julie Grønnesby 

******

Plan- og utviklingsutvalget og driftsutvalget 9.11.22 (felles):

 • Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026 v/økonomisjef og kommunalsjefer | PDF (PDF, 5 MB)

******

Kommunestyret 30.11.22

******

Driftsutvalget, Plan- og utviklingsutvalget og Formannskapet 07.12.22

******

Kommunestyret 14.12.22

 • Informasjon fra ungdomsrådet v/representanter fra arbeidsgrupper Madina Berg Kollstrøm, William Lerstad Brækkan, Rikke Langeland Støre 

******