Budsjett/handlings- og økonomiplan

Levanger kommunes budsjett/handlings- og økonomiplan omhandler ressursfordeling og prioriterte drifts- og investeringstiltak og endrings- og utviklingsprosesser som skal gjennomføres de neste fire årene. Planen rulleres årlig.

Vedtatt budsjett 2023/Handlings- og økonomiplan 2023-2026

Tidsplan/behandlinger

 

Budsjett 2022/Handlings- og økonomiplan 2022-2025

Budsjett 2021/Handlings- og økonomiplan 2021-2024

Budsjett 2020/Handlings- og økonomiplan 2020-2023