Budsjett/handlings- og økonomiplan

Levanger kommunes budsjett/handlings- og økonomiplan omhandler ressursfordeling og prioriterte drifts- og investeringstiltak og endrings- og utviklingsprosesser som skal gjennomføres de neste fire årene. Planen rulleres årlig.

Kommunestyrets vedtak til budsjett- og økonomiplan 2024-2027 

 Kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan