Budsjett/handlings- og økonomiplan

Levanger kommunes budsjett/handlings- og økonomiplan omhandler ressursfordeling og prioriterte drifts- og investeringstiltak og endrings- og utviklingsprosesser som skal gjennomføres de neste fire årene. Planen rulleres årlig.

Fremdriftsplan politisk behandling, Budsjett 2024 - Handlings- og økonomiplan 2024-2027:

 Kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan

Formannskapets behandling/innstilling