Innføring av helseplattformen

På grunn av overgang til nytt journalsystem vil det bli lengre saksbehandlingstid i en overgangsperiode. Dette kan innebære behandlingstid opptil 22 uker.

Nødvendig helsehjelp vil igangsettes ved behov, vedtak om dette vil sendes i ettertid. 

Innføringen kan føre til forsinkelser i fakturering av tjenester innenfor helse og omsorg.

Vi håper på forståelse for dette, og beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

 

Helse og omsorgstjenester