Regnbuen barne- og avlastningsbolig

Regnbuen barne- og avlastningsbolig har som mål å gi avlastning til foreldre eller pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Regnbuen barne- og avlastningsbolig tilbyr avlastning i institusjon eller avlastning organisert som privat avlastning der pårørende fortrinnsvis finner besøkshjem selv for sitt barn/ungdom/familiemedlem.

Avlastningsboligen flyttet inn i nye, flotte  lokaler, med stort og tilrettelagt uteområde i 2019, som etter en navnekonkurranse fikk navnet Regnbuen barne- og avlastningsbolig. Her yter vi tjenester til barn og unge med ulike utfordringer. Lokalene er inndelt i to avdelinger med felles stue/kjøkken og 4 rom med eget bad per avdeling. I tillegg har vi 2 leiligheter som kan brukes til skjerming, barnebolig eller treningsleilighet. Regnbuen er en døgnbemannet tjeneste.  

Vi har som mål å ha bred kompetanse innenfor flere fagfelt. Generelle arbeidsoppgaver er miljøarbeid der ansatte følger opp brukere med ulike behov. Vi tilstreber den gode samtalen, deltar på sosiale aktiviteter sammen med barnet/ungdommen, og  har «mestring i egen hverdag» som fokus. Hvert barn får egen primærkontakt som følger opp barnet/familien tett.

 

Hvem kan få avlastning ved regnbuen?

Avlastningstilbudet er for foreldre eller pårørende som står i særlig tyngende og krevende omsorgsoppgaver.

Barnet/ungdommen/familiemedlemmet kan være på  avlastning institusjon eller i besøkshjem, slik at foreldre/pårørende får avlastning. For å få avlastning, kreves det et vedtak fattet av kommunen eller statsforvalter om avlastning. Ifølge Helsetilsynet, er kravet om at omsorgsarbeidet må være særlig tyngende. Det betyr at omsorgsarbeidet må være mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig omsorgsarbeid og/eller innebære mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn. Omsorgsarbeidet må strekke seg over tid, og gjelde i mange timer i måneden.

Om du har rett på avlastningstiltak, avhenger av mange faktorer som må ses under ett. Det er den kommunale omsorgstjenesten som tar stilling til om du får avlastningstiltak og i hvor stor grad. Avlastning kan bli sett i sammenheng med andre typer tjenester du får, som kan virke avlastende. For eksempel bør ordinært SFO tilbud, støttekontakt, dagtilbud, veiledning og pårørendestøtte vurderes før avlastning i institusjon, eller i tillegg til.

Slik søker du

Du søker brukerstyrt personlig assistanse ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Du kan også kontakte Forvaltning helse og omsorg.

Søknadsskjema

 

(Lenke til papirsøknad)

 

Papirsøknad sendes til: 

Levanger kommune 
Forvaltning helse og omsorg 
Postboks 130, 7601 Levanger 

 

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Det er kommunen som i samarbeid med deg, bestemmer hvilke tjenester du skal få og målet er at du skal kunne bo hjemme så lenge som mulig

Hva koster det?

Avlastning, kost og skyss er gratis. Eventuelle sosiale aktiviteter som kino, bowling, Burger King og lignende må familien dekke selv. 

 

Kontaktinformasjon

Forvaltning helse og omsorg, 

Telefon:  74 05 29 87. Telefontid mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 1200 - 1400.

Epost: forvaltninghelseogomsorg@levanger.kommune.no
 

Avdelingsleder, Else Beate Vik, tlf.: 47 47 42 46