Hukommelsesteam

Demensomsorg i Levanger kommune

Demens er en fellesbetegnelse for forskjellige sykdommer eller skader i hjernen. Sykdommene utvikler seg over tid og fører til økende endringer i hjernen. Hukommelsesproblemer, vansker med språket, orienteringsproblemer og vanskeligheter med daglige gjøremål er vanlig.

Personer med kognitiv svikt eller demens er ikke en ensartet gruppe. Som alle andre har de ulike behov og interesser. God demensomsorg handler om å møte den enkelte der han eller hun er, og iverksette individuelle tilrettelagte tjenester basert på innsikt i den enkeltes livssituasjon og sykdomshistorie.

Personer med demens og deres pårørende skal oppleve forutsigbarhet og trygghet i møte med tjenesteapparatet, og tilbudet skal være basert på et helhetlig menneskesyn.

Hukommelsesteamet i Levanger  er en ressursgruppe for personer med demens og deres pårørende.

Hukommelsesteamet består av:
Anne Norøy Vollan
Turid Moen
Lena Mäntynen
Nadja Berg
Inger Korsvik
Line-Gunn Øien
 

Hvem kan ta kontakt?

(se kontaktinformasjon lenger nede)
Pårørende, naboer, venner, fastleger, hjemmetjenesten, spesialhelsetjenesten m.m.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med demenskoordinator Inger Korsvik på tlf.: 48 27 75 79
e-post: hukommelsesteamet@levanger.kommune.no 

Nyttige nettsider og en app

Nasjonalforeningen Levanger og Verdal demensforening: 

Navn : Odd Arne Fosså, tlf.  91 16 70 66, oa.fossa@online.no