Hjelpemidler

Levanger kommune kan tilby enkle hjelpemidler som lånes ut til innbyggere og besøkende etter behov. Hjelpemidlene kan lånes inntil tre måneder.

Hva trenger du bistand til?

  • Låne hjelpemidler i en kort periode, ta kontakt med kortidslageret.
  • Langvarig behov for hjelpemidler, henvisning til Ergo- og fysioterpitjeneten, eventuelt nærmeste tjeneste du har kontakt med (eks omsorgsbase, hjemmesykepleie) 

Hva tilbyr vi på korttidslageret?

Vi tilbyr utlån av enkelte hjelpemidler for en kort periode, inntil 3 måneder.  Dette kan f.eks være rullator, manuell rullestol, toalettforhøyer, dusjkrakk, støttestang med mer.

Ta kontakt med hjelpemiddeltekniker for avtale om henting, 91 73 37 59.  Utlevering skjer i underetasjen på Staup helsehus mandag - torsdag 14-15.