Velferdsteknologi

Velferdsteknologi i Levanger kommune

Formål med bruk av velferdsteknologi er å legge til rette for trygge tjenester for brukere og pårørende, samt bidra til effektiv bruk av ressurser i helse- og velferdstjenestene.

Dette omhandler teknologier som bidrar til å skape trygghet, til å mestre hverdagen slik at man kan bo hjemme lengre, til utredning og behandling av enkelte sykdomstilstander og til velvære.