Middag til hjemmeboende

Middager fra kjøkkenet blir laget i porsjonspakninger som du enkelt varmer opp hjemme. Vi har fokus på å lage gode og næringsrike middager. Matsikkerhet, miljø og kvalitet er viktig for oss som jobber med ernæring.

 

Kjøkkentjenesten i Levanger består av :

Kjøkkentjenesten ved Levanger bo og aktivitetssenter (Lbas):

Leverer middag til hjemmeboende i norddelen av kommunen fra Gråmyra, Levanger sentrum, Halsan, Nesset, Ankholm, Okkenhaug/Buran Mule og ned til Rinnleiret/Skånes.

Hva tilbyr vi? 

 

Middag med suppe/dessert levert i porsjonspakke.

Du bestemmer selv hvor mange middager du ønsker levert. Vi legger til rette for diettkost ved behov og følger retningslinjene om kosthold fra helsedirektoratet.  Man kan velge porsjonstørrelsen selv: ekstra liten, liten, vanlig, ekstra stor.  Det er samme meny i hele kommunen.

 

En porsjon består av varm middag med enten dessert eller suppe.

Ved LBAS kantine kan du også kjøpe middag, kaffe og påsmurte rundstykker og vafler i tidsrommet 09.00-14.30

Middag kan kjøpes: 12.30-14.30

Vi har åpent alle dager i året

 

Kjøkkentjenesten ved Skogn helsetun:

Leverer middag til hjemmeboende i sørdelen av kommunen fra Gråmyra, Skogn, Markabygda, Finne, Roglan, Ekne og til Åsen/Åsenfjord.

Ved Skogn helsetun kan du kjøpe middag i tidsrommet 12.30-14.30.

 

Kjøkken Ytterøy helsetun:

Kjøkkenet på Ytterøy helsetun er organisert av Ytterøy helsetun.

De produserer mat til hjemmeboende på Ytterøy og helsetunet hver dag.

 

Frokost/kveldsmat:

Alle kjøkken lager frokost/kveldsmat pakker, som kan bestille i samme levering som middagen.

Her kan man velge antall og hva slags pålegg man liker/tåler.

 

Middag til hjemmeboende:

Ønsker du å få middag evt. påsmurt frokost/kveldsmat søker du her. 

 

Søknad om helse og omsorgstjenester

 

(Lenke til papirsøknad)

 

Papirsøknad sendes til: 

Levanger kommune 
Forvaltning helse og omsorg 
Postboks 130, 7601 Levanger

 

Meny kjøkken

 

Meny

Hvem kan få tilbudet? 

Alle kan bestille middag direkte fra kommunens hovedkjøkken (se kontaktinformasjon nederst).

Hjemmeboende eldre eller andre personer som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov, må søke om bistand til ernæring. Søk om helse- og omsorgstjenester.
 

Søk om helse- og omsorgstjenester


Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. 

Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.
 

Kontaktinformasjon 

Kjøkkentjenesten Lbas  :      74 05 23 80          Tidsrom: 08.00-15.15

Kjøkkentjenesten Skogn:     74 05 39 09          Tidsrom: 08.00-15.15

Kjøkkentjenesten Ytterøy:    74 05 23 40          Tidsrom: 08.00-14.30

Forvaltning helse og omsorg, telefontid tirsdag-fredag kl 12-14,  tlf.: 74 05 29 87

E-post: forvaltninghelseogomsorg@levanger.kommune.no