Hjemmetjeneste

Hjemmetjeneste er et tilbud til personer som er avhengig av helsehjelp og/eller praktisk bistand i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme. 

Hva kan jeg få hjelp til? 

Hjemmetjenesten utfører nødvendig helsehjelp, veiledning og praktisk bistand til personer som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder, i kortere eller lengre perioder, eksempelvis:  

 • hjelp til personlig hygiene og ivaretakelse av dagliglivets ulike funksjoner  
 • hjelp til nødvendig legemiddelhåndtering 
 • sårbehandling 
 • kartlegging og veiledning om f.eks kosthold og andre helsespørsmål 
 • kartlegging, veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd 
 • bistand i livets siste fase 
 • bestilling av matvarer 
 • klesvask 
 • oppvask 
 • søppeltømming 
 • rengjøring  

 

Hvem kan få hjelp av hjemmesykepleie?

Du kan søke om hjemmetjeneste når du bor eller oppholder deg i Levanger kommune og 

 • du har et helseproblem eller funksjonssvikt som gjør at behov for hjelp i eget hjem, for eksempel til pleie, ernæring, medisiner eller sårstell 
 • du trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv 
 • du ønsker å motta helsehjelp ved livets slutt 

Slik søker du

Du søker om hjemmetjenester ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

 

Søk om helse- og omsorgstjenester 

 

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk?  Papirsøknaden finner du her. (PDF, 230 kB)

(Lenke til papirsøknad)

Papirsøknad sendes til: 

Levanger kommune 
Forvaltning helse og omsorg 
Postboks 130, 7601 Levanger 

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Det er kommunen som i samarbeid med deg, bestemmer hvilke tjenester du skal få og målet er at du skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. 


Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosess.

 

Hva koster det?

 

Hjemmetjenester til personlig hjelp er gratis, mens hjemmetjenester til utførelse av praktiske gjøremål er en betalingstjeneste og kalles «praktisk bistand, vederlag». 

 

Egenandeler for helse- og omsorgstjenesten i 2024 (PDF, 150 kB)

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon
Avdeling Mobilnummer
Forvaltning helse og omsorg, telefontid tirsdag-fredag kl 12-14 74 05 29 87
Hjemmetjenesten, avdeling Sør 40 43 37 84 
Avdelingsleder Bente Brekstad, avdeling Sør 40 03 14 48
Hjemmetjenesten, avdeling Nord 48 10 28 66
Avdelingsleder Hilde Aabakken, avdeling Nord 95 05 98 73
Hjemmetjenesten, avdeling Ytterøy 47 97 79 36
Avdelingsleder Kristin Haugdahl Nøst,avdeling Ytterøy 99 10 65 65
Avdelingsleder,Rolf Inge Elvbakken avdeling Eplehagen 99 10 66 30


​​​​