TT-kort (tilrettelagt transport/drosjekort)

Transportordningen er et tilbud til deg som ikke er i stand til eller har store vansker med å benytte kollektivtransport.  

På nettsiden til Trøndelag fylkeskommune finner du:

 

søknadsskjema og legeerklæring 

 

 

Søknadsskjema og legeattest skal du sende til:

Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger

Har du spørsmål om TT-kort, ta kontakt med Servicekontoret telefon 74 05 25 00

 

Se mer informasjon om TT-kort på fylkeskommunens nettside.