Kreft og lindrende behandling

Har du kreft eller en annen sykdom du ikke blir frisk av, kan du og dine pårørende få tilbud om individuell oppfølging gjennom samtaler, råd og veiledning. Du får hjelp av fagpersoner med god kompetanse og mye erfaring fra behandling og rehabilitering, symptomlindring, samtale og samhandling.  

Hvem kan ta kontakt?

Alle med alvorlig sykdom og personer som har eller har hatt kreft og deres pårørende kan ta kontakt med kreftkoordinator hvis de har behov for det.

Hva kan vi tilby?

  • Gir støtte, råd og veiledning til deg og til pårørende  

  • Koordinerer og tilrettelegger hverdagen for kreftsyke/alvorlig syke og pårørende på en best mulig måte 

  • Gir informasjon om tilbud og tjenester - både innenfor og utenfor kommunen 

  • Samarbeider med fastleger, ressurssykepleiere, skoler, barnehager m.fl. 

  • Sørger for oppfølging av barn og unge som pårørende. 

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Ta gjerne kontakt med oss

Grete Haanes Brenne er koordinator for alvorlig syke og personer med kreft i Levanger kommune. Hennes hovedoppgave er å ha oversikt over og kontakt med ulike tilbud til personer med kreftsykdom og annen alvorlig sykdom og koordinere kreftomsorgen for kommunen sine innbyggere. 

Pårørendetreff - verktøy for pårørende til langvarig syke (PDF, 466 kB)

Forvaltning helse og omsorg

Telefon: 74 05 29 87    Epost:  forvaltninghelseogomsorg@levanger.kommune.no

Koordiantor kreft og palliasjon

Telefon: 99 10 65 99
Epost:  ghb@levanger.kommune.no