Kreft og lindrende behandling

Har du kreft eller en annen sykdom du ikke blir frisk av, kan du og dine pårørende få tilbud om individuell oppfølging gjennom samtaler, råd og veiledning. Du får hjelp av fagpersoner med god kompetanse og mye erfaring fra behandling og rehabilitering, symptomlindring, samtale og samhandling.  

Koordinerende enhet har overordnet ansvar for oppnevning av koordinator og tilbud om individuell plan for de som har krav på det. Les mer om koordinator og individuell plan her.