Hotell på havna i Levanger

Her finnes alle grunnlagsdokumenter og bilder til konkurransen om å bygge hotell på Levanger havn.

Høsten 2023 skal to grupper konkurrere om å få mulighet til å bygge hotell og eventuelle boliger på havna i Levanger. To grupperinger er prekvalifisert. Her finnes grunnlagsdokumenter for konkurransen som de skal gjennomføre. Innleveringsfrist for konkurransen er 10. november kl 1500. 

De to kvalifiserte grupperinger er:

Levanger fjordhotell eiendom AS; kontaktperson Eirik Bøe Sletten, tlf 93 42 71 31

Hugal eiendom AS; kontaktperson Jørgen Jørstad, tlf 93 21 93 54

 

Framdriftsplanen er som følger: 

Dokumenter: 

Konkurransegrunnlag (PDF, 2 MB)

Markedsundersøkelse av hotellmarkedet i Levanger (2018) (PDF, 2 MB)

Tidligere rapporter om grunnforhold på havneområdet: 

Geoteknisk rapport ytre havn 2008 (PDF, 9 MB)

Planbeskrivelse 2019 (PDF, 3 MB)

Konsekvensutredning (PDF, 6 MB)

Geoteknisk vurderingsrapport utfylling havna (PDF, 2 MB)

Grunnundersøkelser ved vaskeribygningen (PDF, 4 MB)

Miljørapport havna 2008 (PDF, 9 MB)         Kart til miljørapport 2008 (PDF, 479 kB)

OMOP - Miljøutviklingsprogram (2010) (PDF, 610 kB)

Geoteknikk ved gangbrua (2003) (PDF, 5 MB)

Prøvegraving i hotelltomta (2023) (PDF, 4 MB)

Kartgrunnlag: 

Reguleringskart

Reguleringsplan

 

Kartverktøy

Det er bestilt ulike kartunderlag i 2D og 3D for bruk i konkurransen. Det er delt direkte med de to konkurransedeltakerne. 

 

Tegninger av vaskeriet: 

Branntegninger Vaskeriet (PDF, 3 MB)

Byggesakstegninger (PDF, 3 MB)

Plan 01 (PDF, 160 kB)

Plan 02 (PDF, 132 kB)

 

Dronebilder av hotelltomta tatt sommeren 2023.

Fotokreditering: Geodata og oppmåling v/Svenn-Erik Grankvist

Fra vest (JPG, 12 MB)

Fra nordøst (JPG, 12 MB)

Fra sjøen (JPG, 10 MB)

Fra sør (JPG, 11 MB)

Fra sør med campusområdet bak (JPG, 12 MB)