Barnekoordinator

Hvis du som foresatt har eller venter et barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og det er forventet eller dere har mange ulike fagpersoner/instanser å forholde dere til hvor tjenestene må ses i sammenheng, så har dere som familie rett på barnekoordinator.

Ny lovgivning sikrer at flere familier nå vil ha rett på en koordinator, og presiserer viktigheten av tidlig samordnet innsats samt ivaretakelse av familie- og søskenperspektivet, som er en forutsetning for å kunne gi et helhetlig og forsvarlig tjenestetilbud for innbyggerne våre.

Informasjonsfilm fra Helsedirektoratet om individuell plan og koordinator