Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud for elever i grunnskolen og i videregående skole og deres foreldre. 

Skolehelsetjeneste

 

Skolehelsetjenesten i grunnskolen gir tilbud om:

 • Videre oppfølgingen fra helsestasjonen.
 • Helseundersøkelser og rådgivning, med oppfølging/henvisning ved behov
 • Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper
 • Samarbeider om habilitering av barn med spesielle behov
 • Informasjon og tilbud om vaksiner (barnevaksinasjonsprogrammet)
 • Tilbud om ulike grupper (f.eks. grupper for barn og unge ved samlivsbrudd)


Skolehelsetjenesten har samarbeidsrutiner med:

 • Skolen
 • Fastlegene
 • Andre kommunale tjenester
 • Tannhelsetjenesten
 • Spesialisthelsetjenesten


Klikk helsesykepleiers navn for kontakt via mobiltelefon

Grunnskole:


Ekne barneskole
Helsesykepleier: Elin Lunde Pettersen
Helsesykepleier har fast kontortid på skolen

Frol barneskole
Helsesykepleier: Tove Solvang Rian og Toril Hallberget
Helsesykepleier har fast kontortid på skolen

Halsan skole
Helsesykepleier: Aina Helden
Helsesykepleier har fast kontortid på skolen

Levanger ungdomsskole
Helsesykepleier: Merete Haugom og Renate Gausen Jørgensen
Helsesykepleier har fast kontortid på skolen

Markabygda Montessoriskole
Helsesykepleier: Gunhild Mo Forberg
Helsesykepleier har fast kontortid på skolen

Nesheim skole
Helsesykepleier: May-Britt Kirknes
Helsesykepleier har fast kontortid på skolen

Skogn barne- og ungdomsskole
Helsesykepleier: Randi Haugskott og Tone Alstad
Helsesykepleier har fast kontortid på skolen

Skogn folkehøgskole
Helsesykepleier:
Helsesykepleier har fast kontortid på skolen

Vårtun Kristne Oppvekstsenter
Helsesykepleier: Gunhild Mo Forberg
Helsesykepleier har fast kontortid på skolen

Ytterøy barne- og ungdomsskole
Helsesykepleier: Aina Helden
Helsesykepleier har fast kontortid på skolen

Åsen barne- og ungdomsskole
Helsesykepleier: Toril Hallberget
Helsesykepleier har fast kontortid på skolen

Grupper i skolehelsetjenesten

Bapp 
Bappgrupper er ett gruppetilbud  for barn mellom 8 og 12 år og ungdom 13-15 år, som har foreldre med psykiske og eller rusproblemer.
Kontaktperson helsesykepleier Tove Solvang Rian

Videregående skole:

Skolehelsetjenesten i videregående skole gir tilbud om:

 • Rådgivning  med oppfølging og henvisning ved behov
 • Opplysningsvirksomhet
 • Samarbeider om habilitering  av barn med spesielle behov
 • Samarbeider med heim skole


Levanger videregående skole
Helsesykepleier: Rannveig Lingen Hegdal
Helsesykepleier: Elin Lunde Pettersen
Helsesykepleier har fast kontortid på skolen