Skogn barne- og ungdomsskole

Skogn barne- og ungdomsskole - en skole med fokus på læring og utvikling

Skogn barne- og ungdomsskole er en kommunal barneskole for bygdene Ronglan, Markabygda, Finne og Skogn. På ungdomstrinn får vi i tillegg elever fra Ekne.

Skolen består av bygningene fra tidligere Lysaker barneskole og Skogn ungdomsskole som etter sammenslåing, renovering og utbygging kunne tas i bruk som et felles langstrakt skolebygg i 2010. På området ligger også Skognhallen som brukes som gymsal. Skolen har ca. 470 elever og 21 klasser skoleåret 2023-2024. SFO-tilbudet brukes av ca. 80 barn.

 

Foresatt i skolen?

 • IST Foresattmodul
  • I IST kan foresatte finne fravær, anmerkninger, terminkarakterer og evt Individuell opplæringsplan for egne barn. 
 • Schoollink
  • Daglig dialog mellom skole/sfo og hjemmet
  • Her meldes det fravær
 • Itslearning
  • Avhengig av hva den enkelte skole legger opp til kan man i Itslearning for eksempel finne:
   • Vurderinger på tester, prøver og innleveringer
   • Frister og gjøremål
   • Annen relevant informasjon fra lærer og skole som for eksempel ukeplaner, halvårsplaner og infoskriv

Foresatte kan oppdatere sin kontaktinformasjon i IST foresattmodul eller ved å gi beskjed direkte til skolen. Pålogging til IST, Schoollink og Itslearning skjer via ID-porten. Itslearning og Schoollink finnes også som apper som kan lastes ned til mobiltelefon. 

 Krav om sletting av gyldig fravær