Ekne barneskole

Ekne barneskole er en fådelt 1.-7. skole, som ligger sentralt til på bygda Ekne.

Skolen har nærhet til både sjø og skog. Det er områder i gåavstand/sykkelavstand til skolen, som brukes flittig av elever og lærere i skolehverdagen. Skolen har fokus på fysisk aktivitet, og det å bruke nærmiljøet som læringsarena. Målet om sunne og friske elever står sterkt hos oss, og da er det viktig med godt tilrettelagte aktivitetsmuligheter.

På skolen er det 60 elever skoleåret 2022/2023, og rundt 10 ansatte.

Akronymet for EKNE: E-engasjement, K-kunnskapslyst, N-nysgjerrighet og E-empati, symboliserer skolen sine verdier. Vi vil utvikle det profesjonelle læringsfellesskapet ytterligere der alle har et kollektivt ansvar for elevenes læring og utvikling.

Vi skal være tett på elevenes læring gjennom et inkluderende og varmt læringsmiljø. Relasjonsarbeid er sentralt, og vi har stort fokus på økt nærvær for hver og en elev.

Her finner du oss:

Foresatt i skolen?

 • IST Foresattmodul
  • I IST kan foresatte finne fravær, anmerkninger, terminkarakterer og evt Individuell opplæringsplan for egne barn. 
 • Schoollink
  • Daglig dialog mellom skole/sfo og hjemmet
  • Her meldes det fravær
 • Itslearning
  • Avhengig av hva den enkelte skole legger opp til kan man i Itslearning for eksempel finne:
   • Vurderinger på tester, prøver og innleveringer
   • Frister og gjøremål
   • Annen relevant informasjon fra lærer og skole som for eksempel ukeplaner, halvårsplaner og infoskriv

Foresatte kan oppdatere sin kontaktinformasjon i IST foresattmodul eller ved å gi beskjed direkte til skolen. Pålogging til IST, Schoollink og Itslearning skjer via ID-porten. Itslearning og Schoollink finnes også som apper som kan lastes ned til mobiltelefon. 

 Krav om sletting av gyldig fravær