Politikk - møter og saksdokumenter

politikk | si din mening​​

Anker

Møter 2023:

Publikum (Innsyn)  | ​​​​Møteplan i PDF (PDF, 51 kB) (FOR-sak 108/22)​​​

Merknader til møtekalender 2023

Berammet møte i driftsutvalget 8. februar 2023 er avlyst grunnet ingen ferdigstilte saker.
* Ekstra møte i formannskap 9.2.23 kl. 09.00
* Ekstra møte i PU 11.01.23, kl. 13.00
Driftsutvalgets temaplan 2022-23 (PDF, 290 kB)

 

Publikum (Innsyn):

Møter 22/23 (kalenderhendelse):