Momarka barnehage

Momarka barnehage ligger i Momarka boligfelt ca 3 km fra Levanger sentrum.

SØK PLASS

 

Momarka barnehage har 6 avdelinger.

I Momarka barnehage jobber personalet med å gi barna trygghet, vennskap og gode opplevelser. Barnehagen har et kjempefint ute- og nærmiljø som innbyr til leik og læring, med gangvei mellom barnehagen og Halsan skole. Vi er en praksisbarnehage som også jobber mye med prosjekt og utviklingsarbeid.  Trafikkoppdragelse er et gjennomgående tema hvor vi ønsker å gi barna gode holdninger til og i trafikken.

Kontaktinformasjon

Wenche Fagerkind, barnehagestyrer
Telefon: 488 61 171 Epost: wenche.fagerkind@levanger.kommune.no

 

 

 

Her finner du Momarka barnehage

Halssteinvegen 1, 7606 LEVANGER