Pris og redusert foreldrebetaling i barnehage

Fra 1. januar 2023 koster 100% barnehageplass 3 000 kroner. 

 

Alle barnehager har en makspris som er vedtatt av staten. 

Prisen for en barnehageplass er for 11 måneder i året, da juli er betalingsfri.

Betaling for kost kommer i tillegg til oppholdsbetalingen. Kostprisen kan variere fra barnehage til barnehage, avhengig av hva som er mat-tilbudet. Se den enkelte barnehages vedtekter.

Redusert foreldrebetaling:

  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av den totale årsinntekten sin for en barnehageplass.
  • Du må søke for hvert barnehageår.
  • Ordningen gjelder både private og kommunale barnehager.
  • Du kan søke hele året, vedtaket gjelder fra den 1. i måneden etter at fullstendig søknad er levert.

Gratis kjernetid:

Er husholdningens inntekt lavere enn kr. 615 590,- og barnet er 2, 3,4 eller 5 år, har du også krav på gratis barnehage 20 timer i uka. Barn med utsatt skolestart har samme rettighet.

Her søker du om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid:

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling

Redusert pris for søsken

Har du mer enn ett barn i barnehage vil du få reduksjon i foreldrebetalingen. Dette trenger du ikke å søke om, men det oppgis når du søker barnehageplass. Barna trenger ikke å gå i samme barnehage, men innenfor samme kommune.

  • 30% prisreduksjon for det andre barnet
  •  For det tredje barnet og eventuelt flere barn er barnehageplassen gratis fra 1.august 2023.

Aktuelle lenker:

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Foreldrebetaling for barnehageplass og moderasjonsordninger (udir.no)