Søk barnehageplass, endre eller si opp barnehageplass

I Levanger er det en felles søknadsportal for kommunale, private og familiebarnehager.

Samme skjema brukes uansett om du ønsker ny plass eller å bytte til en annen barnehage.

Alle søkere får bekreftelse på e-post om at søknaden er mottatt.

Her kan du søke barnehageplass

Søknadsfrist

Fristen for hovedopptaket er 1. mars, men du kan søke om plass hele året.

I mars og april tildeles barnehageplassene som blir ledige fra august, når de eldste slutter i barnehagen og starter på skolen. Plassene som blir ledige ellers i året tildeles fortløpende.

Tilbud om plass

Når du får tilbud om plass mottar du en SMS og en e-post med beskjed om å logge deg på barnehageportalen og svare på tilbudet.

Endre eller si opp plass

For å gjøre endringer eller si opp barnehageplassen din, bruker du samme portal som da du søkte om plass.

Oppsigelsestid

Oppsigelsestid finner du i barnehagens vedtekter. For å gjøre endringer eller si opp barnehageplassen din, bruker du samme portal som da du søkte om plassen. Du kan også ta direkte kontakt med styrer i barnehagen.

Foreldreportalen