Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud for elever i grunnskolen og i videregående skole og deres foreldre. 

Skolehelsetjenesten i grunnskolen gir tilbud om:

 • Videre oppfølgingen fra helsestasjonen.
 • Helseundersøkelser og rådgivning, med oppfølging/henvisning ved behov
 • Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper
 • Samarbeider om habilitering av barn med spesielle behov
 • Informasjon og tilbud om vaksiner (barnevaksinasjonsprogrammet)
 • Tilbud om ulike grupper (f.eks. grupper for barn og unge ved samlivsbrudd)


Skolehelsetjenesten har samarbeidsrutiner med:

 • Skolen
 • Fastlegene
 • Andre kommunale tjenester
 • Tannhelsetjenesten
 • Spesialisthelsetjenesten


Klikk helsesykepleiers navn for kontakt via mobiltelefon

Grunnskole:


Ekne barneskole
Helsesykepleier: Elin Lunde Pettersen
Kontortid på skolen: Torsdag

Frol barneskole
Helsesykepleier 1.-3. klasse: Aina Helden 
Kontortid på skolen: Tirsdag og fredag

Helsesykepleier 4.-7. klasse: Toril Hallberget
Kontortid på skolen: Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag

Halsan skole
Helsesykepleier: Aina Helden
Kontortid på skolen: Onsdag og torsdag

Levanger ungdomsskole
Helsesykepleier: Renate Gausen Jørgensen
Kontortid på skolen: Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag

Helsesykepleier: Rannveig Lingen Hegdal
Kontortid på skolen: Fredag

Markabygda Montessoriskole
Helsesykepleier: Gunhild Mo Forberg
Kontortid på skolen: Tirsdag

Nesheim skole
Helsesykepleier: May-Britt Kirknes
Kontortid på skolen: Tirsdag, onsdag og torsdag, annenhver fredag, i oddetallsuker.

Skogn barne- og ungdomsskole
Helsesykepleier 1.-3. klasse: Eldbjørg Helen Sandberg
Kontortid på skolen: Onsdag og fredag

Helsesykepleier 4.-10. klasse: Randi Haugskott
Kontortid på skolen: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Vårtun Kristne Oppvekstsenter
Helsesykepleier: Gunhild Mo Forberg
Kontortid på skolen: Torsdag og annenhver fredag, i oddetallsuker. 

Ytterøy barne- og ungdomsskole
Helsesykepleier: Gunhild Mo Forberg
Kontortid på skolen: Onsdag

Åsen barne- og ungdomsskole
Helsesykepleier: Tone Alstad
Kontortid på skolen: Tirsdag, onsdag og torsdag

Grupper i skolehelsetjenesten

Bapp 
Bappgrupper er ett gruppetilbud  for barn mellom 8 og 12 år og ungdom 13-15 år, som har foreldre med  psykiske og eller rusproblemer.

Videregående skole:

Skolehelsetjenesten i videregående skole gir tilbud om:

 • Rådgivning  med oppfølging og henvisning ved behov
 • Opplysningsvirksomhet
 • Samarbeider om habilitering  av barn med spesielle behov
 • Samarbeider med heim skole


Levanger videregående skole
Helsesykepleier: Rannveig Lingen Hegdal
Kontortid på skolen: Tirsdag, onsdag og torsdag 

Helsesykepleier: Elin Lunde Pettersen
Kontortid på skolen: Tirsdag, onsdag og fredag