Privat avløpsanlegg

Med et privat avløp eller avløp i spredt bebyggelse menes utslipp av sanitært avløpsvann til renseanlegg fra hus eller hytte som ikke er tilknyttet offentlig kommunalt avløpsnett 

Ved etablering av et nytt privat avløpsanlegg og ved utskifting av et gammelt må det søkes om utslippstillatelse.

Før man starter en byggeprosess eller skal fradele en boligtomt der det ikke er mulighet med tilkobling til kommunalt avløp, må det søkes om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften § 12-4 og tillatelse til å bygge anlegget etter plan og bygningsloven § 20-1

Mer informasjon finnes på disse sidene:

Hvordan velge riktig avløpsløsning

Krav til ulike typer avløpsanlegg

Søknadspapirer, nabovarsel og saksbehandling

Tømming av slam