Hvordan velge riktig avløpsløsning?

Grunnforholdene på eiendommen og avstand til brukerinteresser (bl.a. drikkevann, bekk og jordvanning) bestemmer hvilken avløpsløsning man bør velge, og hvor anlegget kan plasseres.

Avløpsanlegget og utslippet må ikke bli til ulempe for omgivelsene. I enkelte tilfeller vil de miljømessige ulempene ved et nytt utslipp kunne bli så store at kommunen sier nei til nye utslipp. Du må derfor søke om utslippstillatelse før du kan få tillatelse til å dele fra boligeiendom, eller få tillatelse til å bygge ny bolig eller ny boenhet.

Du må kontakte et fagkyndig firma som kan gjennomføre grunnundersøkelser, prosjektere anlegget og sende inn søknad om utslippstillatelse. 

 

Levanger kommune ønsker at det anlegges lukket infiltrasjonsanlegg (utslipp til grunnen) der dette er mulig. 

 

Spørsmål å tenke gjennom: