Tømming av slam

Innherred Renovasjon skal vurdere og godkjenne adkomst og plassering av nye tanker. Godkjenningen legges ved søknad om utslippstillatelse. Dersom planlagt plassering gjør at det ikke er mulig å tømme tanken med dagens utstyr kan det ikke gis utslippstillatelse.

Vegen til stopp-punktet må ha tilstrekkelig bæreevne, kjørebredde på minimum 3,5 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter langs hele vegen. Rygging skal i størst mulig grad unngås. Snuplass må være tilrettelagt. Slangelengde er max 30 meter. Høydeforskjell kan ikke være for stor og tanken kan ikke ligge i motbakke for stopp-punkt.

Informasjon om tømming av slam og priser/gebyrer for tømming:

Innherred renovasjon sine sider