Arealoverføring/fradeling av tilleggsareal

Hvis du ønsker å overføre et større areal fra en eiendom til en annen, må du først søke kommunen om tillatelse etter nødvendige lovverk.

Dersom søknaden godkjennes, sendes saken videre til oppmåling.