Dispensasjon

Hvis du ønsker å gjøre noe annet på en eiendom enn det gjeldende arealplan eller lovverket legger opp til, kan du enten:

  • Søke om å endre reguleringsplanen 
  • Søke om dispensasjon fra arealplan eller lovverket