Grensejustering

Hvis du ønsker å overføre et mindre areal fra en eiendom til en annen, kan du be om grensejustering.

Oppfylles vilkårene for grensejustering, sendes saken til oppmåling.