Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste.  Vi har som mål å fremme fysisk og psykisk helse, samt forebygge eller begrense utvikling av sykdom.

Vi gir deg støtte til å endre levevaner og å mestre hverdagen bedre. Vi tilbyr individuell veiledning og/eller gruppetilbud. 

Tilbudet er gratis, men du må betale en egenandel når du deltar på kurs.  

 

Hvem er tilbudet for?

Våre tilbud er for deg mellom 18-67 år som ønsker hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer på en bedre måte. Tilbudet er for deg som bor i Levanger kommune. 

  

Hvordan kan jeg ta kontakt med Frisklivssentralen?

Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud som betyr at du selv kan ta direkte kontakt. Bruk henvisningsskjema eller kontaktinformasjonen. Du kan også bli henvist av andre som for eksempel fastlegen, annet helsepersonell eller NAV.   

Henvisningsskjema

Hvilke tilbud kan jeg få ved Frisklivssentralen? 

  • Helsesamtale - alle inviteres til en individuell samtale med en veileder hvor vi kartlegger levevaner, setter mål og planlegger tiltak.
  • Tilbud om individuell samtale om tema som kosthold, trening, tobakk, søvn, stressmestring, utmattelse og mestring av belastning.
  • Trening i gruppe.
  • Ulike Lærings- og mestringskurs.

Læring- og mestringskurs

Frisklivssentralen arrangerer en rekke kurs, både i egen regi, men også sammen med andre samarbeidsparter. Alle våre kurs annonseres på Friskus med aktuelle datoer, tidspunkt og praktisk informasjon.

Bruk Henvisningsskjema for å melde deg på kurs.

 

Kosthold

Vi har for tiden ingen kostveileder i Frisklivssentralen. 

Fysisk aktivitet 

Frisklivssentralen hjelper deg med å komme i gang med fysisk aktivitet. Dette gjøres gjennom individuell veiledning og tilbud om å delta i ulike grupper. 

Vi har ukentlige gruppetreninger for deltakere i Frisklivssentralen. Treningene er gratis. Du må ha gjennomført en inntakssamtale før du starter opp treningen.

 

Sterk og stødig  

 

"Sterk og stødig"  er et treningstilbud for hjemmeboende over 65 år, som klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen.

Treningen foregår en gang i uken og har fokus på styrke og balanse. 

 

Treningskontakt-ordningen 

Frisklivssentralen administrer Treningskontaktordningen i Levanger kommune. Dette er en vedtaksbasert tjeneste for personer over 18 år, som har utfordringer knyttet til rus og/eller psykiatri og som trenger hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet.

Frisklivssentralen

E-post: frisklivssentralen@levanger.kommune.no 

Telefon: 469 32 551/479 77 153

 

Besøksadresse

Staup Helsehus , Staup 2, 7603 Levanger

Følg oss på Facebook 

  Frisklivssentralen i Levanger kommune | Facebook

Se kurstilbud på Friskus.com 

 

 

Levanger