Fradeling av ny eiendom

Hvis du ønsker å fradele en ny eiendom, må du først søke kommunen om tillatelse.

Det er nødvendig med tillatelse etter plan- og bygningsloven. For deling av landbrukseiendom, er det også nødvendig med en tillatelse etter jordloven.  

Dersom søknaden godkjennes, sendes saken videre til oppmåling.