Info om retaksering 2023

15.02.2023 ble det vedtatt nye eiendomsskattetakster for Levanger kommune. Takstene gjelder for 10 år fremover. De nye takstene erstatter takster fra 2012.

Rammer og retningslinjer under viser metoden som er benyttet for å komme frem til takstgrunnlaget

Rammer og retningslinjer for taksering (PDF, 352 kB)

(Vedtatt av sakkyndig nemd 15/2 2023)

Tomteareal, bygningstype og arealet på bygninger danner utgangspunktet for størrelsen på taksten. Bygningsarealet ganges med en kvadratmeterpris og korrigeres i forhold til tilstand og beliggenhet.

 

I føringsinstruks for matrikkelen står regler for hvordan areal beregnes for eiendomsskatt:

Matrikkelen - kartverket

Levanger kommune bruker føringsinstruksen i Matrikkelen samt Norsk Standard (NS 3940) ved registrering av bygg i Matrikkelen: Måleregler ved taksering av eiendomsskatt (PDF, 296 kB)

Slik utarbeides den kommunale taksten: Utarbeiding av kommunal takst (PDF, 179 kB)

 

 

Generelt 

Frittliggende bygning med bruksareal mindre 15 m² medtas ikke i beregningen.

 

Etasjefaktor blir brukt for å vekte verdien til de forskjellige etasjene i et bygg når det benyttes sjablong ved taksering. Typisk vil en kjeller ha mindre verdi enn en hovedetasje.

 

Sonefaktor brukes for å justere prisforskjellen mellom forskjellige områder i kommunen, de forskjellige sonene vises i Sonekart.

Sonekart for Levanger kommune (gjeldende fra 2023):

Sonekart boliger Levanger kommune (PDF, 3 MB)

Sonekart fritidsboliger (PDF, 70 kB)

Sonekart fritid Åsenfjord ytre, indre (PDF, 334 kB)

Sonekart fritid Vulusjøen, Heståsdalen (PDF, 577 kB)

Sonekart sjø (PDF, 158 kB)

Sonekart boliger Eidsbotten (PDF, 68 kB)

Sone boliger Gjemble (PDF, 96 kB)

Sone boliger Høgberget, Momarka (PDF, 99 kB)

Sone boliger Kjønstadmarka (PDF, 77 kB)

Sone boliger sentrum (PDF, 99 kB)

Sone boliger Skogn (PDF, 76 kB)

Sone boliger Åsen (PDF, 115 kB)

Festetomter

Festeren er ansvarlig for eiendomsskatten av tomtas verdi uavhengig av hva som måtte være avtalt om festetid.

 

Brosjyre utsending eiendomsskatt (PDF, 2 MB)