Budsjett 2024, handlings- og økonomiplan 2024-2027 - høring

Formannskapets forslag til budsjett 2024, handlings- og økonomiplan 2024-2027 legges ut til høring, jfr. Kommunelovens § 14-3

Formannskapets behandling/innstilling, møte 15.11.23 sak 138/23 (PDF, 195 kB)  

Kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan

Høringer sendes, epost: postmottak@levanger.kommune.no 

Høringsfrist innen 29.11.23 kl. 12.00

Høringer/uttalelser til formannskapets forslag (etter 15.11.23):
 

 

Høringer/uttalelser til kommunedirektørens forslag: