Høring: Forslag til planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 for Levanger kommune

Høringsdokumenter