Kontakt oss

Det meste av informasjon finner du på kommunen sine nettsider. 
I tillegg legger vi ut nyheter på Facebook 

Kontaktinformasjon 

Telefon servicekontor: 74 05 25 00

Besøksadresse: Håkon den godes gate 30, 7600 Levanger

Åpningstid Servicekontoret: kl. 09:00 - 15:00

Finn en ansatt

Kontakt oss

Vakttelefoner

Akutt hjelp
Tjenester Telefonnummer
Legevakt 116117
Ambulanse 113
Politi 112
Brann 110
Tekniske tjenester
Tjenester Telefonummer
Vann og avløp (Teknisk vakt) 99 59 99 55
Bygg og eiendom - kl. 15-07: Vaktordning blant vaktmestre for kommunale bygg og boliger 96 00 23 82
Veg/brøyting/park 99 59 99 55
Brann og redning - vakttelefon 45 71 30 93
Meld fra før du brenner bål 73 95 64 80

Barn og unge/krisesenter

Barn og unge/krisesenter
Tjeneste Telefonnummer
Barneverntjenesten vakttelefon 9-11 og fra kl. 12 - 14 96 94 03 61
Alarmtelefon for barn og unge 116111
Beredskapsvakt helg (fredag kl. 15- til mandag kl. 08) 48 95 55 99/116111 eller 02800/112 (politiet)
Beredskapsvakt helg (fredag kl. 15 - mandag kl. 08) 116117
Beredskapsvakt helg (fredag kl. 15 - mandag kl. 08) 112
Nok. Trøndelag - ressurssenter mot seksuelle overgrep 46 93 69 77
Barnevernvakt (lokalisert helse og beredskapshuset Steinkjer) 48 95 55 99/116111/112
Veterinær og vilt
Tjeneste Telefonnummer
Viltnemnda (Vaktordning for ettersøk av skadet vilt og ivaretakelse av fallvilt, gjelder både ifm. jakt og ved trafikkskade mm.) 40 41 14 04
Veterinærvakt 90 62 11 11
Mattilsynet 22 40 00 00
Skadet/påkjørt vilt - politiet 02800