Norske Skog Skogn - Endring av reguleringsplan (sak 5/2023)

Planforslaget tilrettelegger for videre utbygging av Norske skogs industriområde på Fiborgtangen. Hovedformålet med endringen er å utfylle dagens regulering med bl.a. byggegrense mot sjø og høydebestemmelser, og finne fremtidig grense mellom utbyggings- og naturinteressene ved utløpet av Hotranelva.

Plandokumentene finner dere nedenfor eller i kommunens planarkiv: Her

 

Om det er ønskelig å gi uttalelse til planforslaget, skal dette sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 27.02.2023.