Motorferdsel i utmark og vassdrag

Dette omfatter alle motordrevne fremkomstmidler: Bil, traktor, motorsykkel, snøskuter ol. samt motorbåt og landing/start med luftfartøy.

Motorferdselloven omtaler noen unntak, akseptert som nytteformål.

Du må søke kommunen om lov til å bruke motoriserte fremkomstmidler i utmark og vassdrag.


Motorferdsel i utmark reguleres i hovedsak av følgende regelverk:

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag

om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 (T-1/96) - miljøverndepartementet

Om endringer i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag (T-6/09) - miljøverndepartementet.

Lokal forskrift om motorferdsel på vassdrag i Levanger

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselssaker, Levanger kommune vedtatt 17.02.21, endret 14.02.24 (PDF, 540 kB)

Les mer på Miljødirektoratets nettsider