Fremmede arter

Fremmed arter er arter som opprinnelig ikke hører hjemme i landet eller regionen, og som har spredt seg dit med menneskelig hjelp. De kan for eksempel spres gjennom utsetting, dumping av hageavfall, forflytting av jordmasser, rømming eller frøspredning fra områder der de allerede har etablert seg.

Fremmede arter kan gjøre stor skade i området de sprer seg til.

 

Planter som du bør være ekstra oppmerksom på:

 

 • Alaskakornell (Swida sericea)

 • Alpegullregn (Laburnum alpinum)

 • Balsampoppel (Populus balsamifera)

 • Blomstermispel (Cotoneaster monopyrenus)

 • Dielsmispel (Cotoneaster dielsianus)

 • Filtarve (Cerastium tomentosum)

 • Gravbergknapp* (Phedimus spurius)

 • Grønnpil (Salix x fragilis)

 • Gullregn (Laburnum anagyroides)

 • Hagelupin (Lupinus polyphyllus)

 • Hybridslirekne (Reynoutria xbohemica)

 • Høstberberis (Berberis thunbergii)

 • Jærlupin (Lupinus perennis)

 • Kanadagullris (Solidago canadensis)

 • Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzium)

 • Kjempegullris (Solidago gigantea)

 

 • Kjempeslirekne (Reynoutria sachalinensis)

 • Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera)

 • Parkslirekne (Reynoutria japonica)

 • Prydstorklokke (Campanula latifolia macrantha)

 • Rynkerose (Rosa rugosa)

 • Sandlupin (Lupinus nootkatensis)

 • Sibirbergknapp* (Phedimus hybridus)

 • Sprikemispel (Cotoneaster divaricatus)

 • Sølvarve (Cerastium biebersteinii)

 • Tromsøpalme (Heracleum persicum)

 • Vasspest (Elodea canadensis)

 • Smal vasspest (Elodea nuttallii)

 

 

Det er forbudt å innføre, sette ut eller omsette disse 28 artene (kilde: Miljødirektoratet).

Hvis du allerede har en eller flere av de 28 artene på lista ovenfor i hagen din, så kan du la den stå. Du kan imidlertid ikke flytte den, gi bort eller selge den videre.

Har du fremmede arter i hageavfallet? 

Hageavfall med fremmede arter må ikke kastes i naturen, men levere det som restavfall på gjenbrukstorget. OBS! Ikke som hageavfall!

 

Registrering av lokaliteter med fremmede arter

Hvis du kommer over lokaliteter hvor det vokser fremmede planter, så er det til stor hjelp om du registrerer observasjonene dine på artsobservasjoner.no. På YouTube finner du en introduksjon til hvordan du bruker Artsobservasjoner.

Tilskudd til bekjempelse av fremmede arter

Det kan søkes om tilskudd til bekjempelse av fremmede arter gjennom ordningen spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Mer om dette under Jordbruk. SMIL midler

 

Bekjempelse av parkslirekne på Staup

Levanger kommune starter arbeide med å bekjempe parkslirekne på Staup fra og med høsten 2022. Det er flere lokaliteter med parkslirekne på Staup, og disse områdene vil bli markert/sperret av.