Levanger kommuneskoger

Levanger kommuneskoger administrerer 9 skogteiger med et samlet areal på 10 974 daa. Eiendommene har vært i kommunens eie siden starten på 1900 tallet. Skogene er godt skjøttet og mye av skogen består av produksjonsskog i god vekst. Aktiviteten i dag er forholdsvis lav da det er lite hogstmoden skog. Om 10-20 år vil en kunne øke avvirkningen betydelig i og med at en god del av skogen er plantet på tidlig 50 tallet. Levanger kommuneskoger er medlem i 6 grunneierlag og jakta administreres i stor grad av grunneierlagene selv.

Styret i kommuneskogen:

 John Grønli (leder)

Hilde Haugan Hynne (nestleder)

Jan Rønning

Bjørn Grenne

Line Kristiansen

Vara: 1. Jon Hiberg, 2. Harald Berg, 3. Amund Sand