Ytterøy helsetun

Ytterøy Helsetun har 11 sykehjemsplasser og 12 omsorgsboliger, samt produksjonskjøkken. 1 HDO er i hovedhuset, 11 i nærheten. 

Ytterøy Helsetun har 11 sykehjemsplasser og 12 omsorgsboliger, samt produksjonskjøkken. 1 HDO er i hovedhuset, 11 i nærheten.    

Ved sykehjemmet innvilges korttids- og langtidsopphold. De ansatte ved institusjonen har opparbeidet god kompetanse på ulike tjenester, spesielt for pasienter med ulike demenssykdommer, og personer med tidlig sykdomsdebut. Husets størrelse og uteareal er godt tilpasset tjenestetilbudene. Utearealene har sansehage tilpasset brukergruppen. 

Det innvilges dagopphold og matombringing for beboere på øya.   

På Ytterøy drives helse- og omsorgstjenesten som integrert tjeneste. Det vil si felles ansatte og ledelse for både sykehjemmet og hjemmetjenesten.  

Private aktører som fotpleie, frisør og trening tilbys på “Trivsel og vellværerom” i hovedbygget. 

Slik søker du

Du søker om opphold ved Ytterøy helsetun ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester 

(Lenke til papirsøknad)

Papirsøknad sendes til: 

Levanger kommune 
Forvaltning helse og omsorg 
Postboks 130, 7601 Levanger 

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Det er kommunen som i samarbeid med deg, bestemmer hvilke tjenester du skal få og målet er at du skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. 

Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosess.

Kontaktinformasjon:

Hovedvakttelefon: 74 05 24 30 

Avdelingsleder, Kristin Haugdahl Nøst tlf.: 99 10 65 65