Ergo- og fysioterapitjenesten for voksne

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få bistand av en fysioterapeut eller ergoterapeut.

Fysioterapi

Bevegelse er sentralt i fysioterapi. Fysioterapeuter forebygger og behandler smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Sammen med deg utarbeider vi en behandlings-/tiltaksplan basert på undersøkelse/helhetlig vurdering av dine utfordringer, og hvilken målsetting som er relevant for deg.

Tiltakene kan bidra til at du gjenvinner, vedlikeholder eller bedrer din funksjon, gjennom å utnytte egne ressurser og delta aktivt i egen helsefremming. Tiltakene kan også være lindrende der det ikke er mulig å gjenvinne funksjon.

Tiltakene kan også være lindrende i faser av sykdom/tilstand der det ikke er mulig å vedlikeholde/gjenvinne funksjon.

Hva koster det?

  • Det er egenandel for fysioterapi hos kommunale fysioterapeuter og fysioterapeuter med driftsavtale i Levanger kommune.  Denne egenandelen inngår i frikortordningen.
  • Du må betale egenandel for pasientreiser.  Denne egenandelen inngår i frikortordningen.
  • Du kan lese mer om egenandel hos fysioterapeut hos Helsenorge
  • Ergoterapi er gratis

 

Slik søker du

Du kan søke om bistand fra fysio- eller ergoterapeut ved å sende oss en henvisning. Du kan henvise både på vegne av andre eller deg selv.

Klarer du ikke å komme deg til et behandlingssted på egen hånd, eller via taxi/pasientreise, kan du søke om hjemmebehandling med fysioterapeut.

Henvisningsskjema fysio- og ergoterapi

Kan du ikke søke elektronisk?  Papirskjema finner du her (PDF, 139 kB)

Papirskjema sendes til :

Levanger kommune, Ergo- og fysioterapitjenesten, Staup 3, 7603 Levanger.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Staup helsehus, Staup 2, 7603  Levanger
Telefon : 47 47 61 66  Telefontid: Hverdager mellom kl. 9 og 11.

 

Fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen

Det kreves ikke henvisning for å kunne motta behandling fra fysioterapeut.  Manuellterapeuter kan ved behov henvise til røntgen/MR, spesialisthelsetjeneste og fysioterapi samt sykmelde.

Hos fysioterapeut med driftstilskudd betaler man kun egenandel for behandling, resterende dekkes av Helfo. Nedenfor viser vi til fysioterapeuter med driftstilskudd i Levanger kommune.

Fysikalske institutt i Levanger- Fysioterapeuter med driftstilskudd.

Eidsbotten fysioterapi- Moafjæra 8C. 7606 Levanger. 

https://www.levangerspesialistsenter.no/eidsbotn-fysioterapi/

-Kristin Waadal Hansen: Fysioterapeut med spesialkompetanse i lymf- og lippødembehandling. 

 Telefon: 92427443 Mailkristin.w.hansen@gmail.com

-Berit Ianssen: Fysioterapeut og spesialist i psykomotorisk fysioterapi.

Telefon: 40242031 Mail: berit.ianssen@ntebb.no

 

Hegstad & Steiro Fysioterapi og rehabilitering- Sjøgata 11B. 7600 Levanger.

Fellesnummer: 74082338

Dag Steiro: Fysioterapeut .    Telefon: 93426970

Arild Selseth: Fysioterapeut.    Telefon: 90714759

Skogn fysio- og manuellterapi: 

Fellesnummer: 74095447     

https://skognfysio-mt.no/

Andreas Loe brenne: Fysioterapeut. Telefon: 45297681  

Åshild Gravdal: Fysioterapeut med spesialisering innen nevrologisk fysioterapi. Telefon: 91522861

Hans Jakob Thue: Manuellterapeut. Telefon: 45393163

Innherred idrettsmedisin- Senter for Fysio- og Manuellterapi: 

 

Fysikalske institutt i Levanger - Fysioterapeuter med driftstilskudd

Fysikalske institutt i Levanger - Fysioterapeuter med driftstilskudd
Navn Adresse web Telefon Epost
Eidsbotn Fysioterapi -Levanger Spesialistsenter Moafjæra 8B https://ww.levangerspesialistsener.no/eidsbotn-fysioterapi/
Fysioterapeut Margreet Hartmann Spesialkompetanse i onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling 92 2 03 20 margreet.hartmann@yahoo.no
Fysioterapeut Berit Ianssen Psykomotorisk fysioterapi 40 24 20 31 berit.ianssen@ntebb.no
Hegstad & Steiro Fysioterapi og Rehabilitering Sjøgata 11B www.hegstadsteiro-fysioterapi.no 74 08 23 38 post@hegstadsteiro-fysioterapi.no
Innherred Idrettsmedisin- Senter for Fysio- og Manuellterapi Helge Ingstads veg 1 www.innherredidrettsmedisin.no post@innherredidrettsmedisin.no

Ergoterapi

Ergoterapeuter finner løsninger når det blir et gap mellom helsa og hverdagens krav.  Ergoterapeuter er mer opptatt av løsninger enn av problemer og leter etter ressurser.  Ergoterapeuter foreslår forenkling og tilpassing av aktiviteter og vi bidrar til inkluderende omgivelser.  Sammen med deg finner ergoterapeuten løsninger som gjør at du kan leve et aktivt liv og delta i samfunnet.

  • trening på daglige aktiviteter
  • tilrettelegging og kompensering med hjelpemidler
  • tilrettelegging av bolig

 

Hverdagshabilitering

Hverdagshabilitering er tidsavgrenset rehabilitering, hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer i ditt hjem og nærmiljø.  Dine mål vil stå sentralt. Hverdagsrehabilitering starter alltid med spørsmålet "Hva er viktig for deg?"

 

Syn- og hørselskontakt

Syn- og hørselskontakten er bindeleddet mellom kommunen og hjelpemiddelsentralen.  De bistår med kartlegging, søknader til hjelpemiddelsentralen og opplæring i syn- og hørselshjelpemidler.  Syn- og hørselskontakt gir råd om tilrettelegging og henviser til aktuelle samarbeidsparter ved behov.  Syn- og hørselskontakten kan ikke bestille briller eller høreapparat.