Forvaltning helse og omsorg

Forvaltning helse og omsorg er kommunen sitt kontaktpunkt for innbyggere og samarbeidspartnere som søker om, eller ønsker informasjon om helse og omsorgstjenester.  

Avdelingen har videre ansvar for å ta imot varsel ved innleggelse og utskrivelse fra sykehus, for personer som har, eller der en forventer å få behov for kommunale helse og omsorgstjenester ved utskrivelse. Dette skal være med på å sikre innbyggerne gode pasientforløp.  

Koordinerende enhet er en lovpålagt funksjon som er organisert som en del av Forvaltning helse og omsorg,  og som skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Les mer om Koordinerende enhet her. 

Les mer om hvordan søke om helse- og omsorgstjenester og generell informasjon om saksgangen her. 

Kontaktinformasjon:

Forvaltning helse og omsorg, tlf. 740 52 987
Epost forvaltninghelseogomsorg@levanger.kommune.no
Forvaltning helse- og omsorg har telefontid mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 1200 - 1400