Familieteamet

Trenger familien din råd og veiledning om barnets utvikling eller foreldrerollen? 

Familieteamet i Levanger kommune: Gunn Marit Rostad (f.v.), Gry Rønning, Ingvild Hagerup Indal, Ina Myhre, Merethe Hovstein- Schjetne, og Kristin Margrethe Hembre.

Å være en familie kan være både fint og utfordrende på samme tid. Foreldrerollen kan til tider være krevende og samspillet med egne barn kan bli satt på prøve. Det kan da være vanskelig å se muligheter og finne løsninger alene. 

Familieteamet er et lavterskeltilbud til gravide og familier med barn i alderen 0-6 år. Vårt mål er å forebygge vansker gjennom tidlig hjelp og støtte.

Teamet er tverrfaglig satt sammen av ansatte fra Barne- og familietjenesten, psykisk helse- og rus, og enhet barnehage. Bestående av helsesykepleier, psykolog, barnevernspedagog, spesialpedagog og sosionom. 

Når du tar kontakt med Familieteamet, drøfter teamet sammen hvilken hjelp som kan passe for deg. Du blir deretter kontaktet av to personer fra teamet som følger opp deg videre.

Hva kan du få hjelp til?  

  • Noen å snakke med. Ditt behov avgjør 
  • Råd og veiledning, for eksempel utfordringer med samspill, grensesetting og det å være foreldre 
  • Veiledning i en vanskelig livssituasjon 
  • Hjelp til å kontakte andre i hjelpeapparatet. Vi kan være din los i systemet 
  • Samarbeid med andre aktuelle tjenester som for eksempel barnehage, PP-tjeneste, helsestasjon, barneverntjenesten, NAV, psykisk helsetjeneste med mer. 

Hvordan ta kontakt?  

Foreldre kan ta kontakt selv, eller via andre (for eksempel barnehage, helsestasjon m.m.) som henvender seg til oss for deg. Tjenesten er gratis.  Alle ansatte har taushetsplikt. 

Henvendelse familieteamet

 

Kontaktinformasjon, telefon/e-post:  Familieteamet@levanger.kommune.no 

  • Koordinator, Margrete Stenstad Nilsen, tlf. 48868927
  • Avdelingsleder, Trude Matberg, tlf. 99441380

 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har også to familieveiledere som tilbyr råd, veiledning og oppfølging av barn, ungdom og familier.