Familieveiledning

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har to familieveiledere som tilbyr råd, veiledning og oppfølging av barn, ungdom og familier. Tilbudet er gratis, og du behøver ingen henvisning. 

Margrete Stenstad Nilsen (t.v.) og Ingunn Korsvik Bokn tilbyr råd, veiledning og oppfølging av barn, ungdom (0-18 år) og familier.

Hvem kan få hjelp av familieveilederne?

 • Barn og unge i alderen 0-18 år og deres foresatte
 • Foresatte som ønsker støtte i foreldrerollen
 • Foresatte som ønsker bedre samarbeid med barna sine
 • Foresatte som strever med grensesetting
 • Familier i ulike livssituasjoner

 

Hvordan hjelper familieveilederne?

 • Gir deg råd og veiledning
 • Om ønskelig kommer vi hjem til deg
 • Om ønskelig Trygghetssirkelkurs
 • Snakke med deg om hvordan du har det
 • Støtte deg i organisering av hverdagen din og praktiske gjøremål
 • Hjelpe deg med-/ være med på møter og samtaler med familie, enkeltpersoner og nettverk
 • Samarbeide med barnehage og skole
 • Vise vei til og samarbeide med andre tjenester og tilbud

 

Det er viktig at familien opplever å få hjelp til akkurat det de selv trenger hjelp til. Familieveiledernes oppgave er å stille spørsmål som gjør at familien blir i stand til å finne de løsninger som fungerer for dem.

Synes du det er vanskelig å forklare hva du trenger hjelp til? Ta kontakt med din helsesykepleier, jordmor, ergo- eller fysioterapeut på Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som setter dere i kontakt med familieveilederne. Om ønskelig kan du møte en av familieveilederne sammen med en av helsepersonellet for en uformell prat.

Ingen utfordringer er for store eller for små. Vi har taushetsplikt.