Samfunnsanalyse og kunnskapsgrunnlag

Felles samfunnsanalyse for Levanger kommunes planområder beskriver utviklingstrekk og analyser av utfordringer og muligheter for Levanger som lokalsamfunn og kommuneorganisasjon. I samfunnsanalysen ligger det også lenker til kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for analysene. Samfunnsanalysen oppgraderes gjennom nye planprosesser og ved behov.

Samfunnsanalyse og kunnskapsgrunnlag 2020 (PDF, 4 MB)