Søk aktivitetsmidler til sentrum

Nå kan du søke om midler til aktiviteter i Trehusbyen Levanger sommeren 2024. Søknadsfrist  20. juni 2024. 

Levanger kommune har bevilget 200.000 kroner fra NTE-midlene som skal stimulere til aktiviteter i Trehusbyen Levanger. 

Nå er det mulighet til å søke om midler til å delfinansiere tiltak som:  
• skaper fellesskap og inkludering
• fremmer aktivitet og gode opplevelser 
• fører til samarbeid mellom lag og foreninger og/eller med kommunen
• bidrar til tilhørighet og formidler kommunens historie
• bidrar til nyskaping og utvikling

Hvem kan søke?
Frivillighet og andre aktører i lokalsamfunnet. Søkerne må være registret i Friskus aktivitets- og frivillighetskalender.

Krav til søker og søknad:
• Søker skal være registrert som arrangør i Friskus, og aktiviteter skal markedsføres i Friskus aktivitetskalender
• Digitalt søknadsskjema skal benyttes.
• Søknaden skal beskrive hvordan aktiviteten/arrangementet/prosjektet skal gjennomføres og hvem som er målgruppen. Det skal også legges ved et budsjett.

Se nærmere info her: Kommunens tilskuddsordninger - Levanger kommune
Søknadskjema: Kultur- og idrettstilskudd - (levanger.kommune.no)

Kontaktperson: Håkon Okkenhaug