Kommunens tilskuddsordninger

Velkommen som søker på Levanger kommunes tilskuddsordninger!

 Søknadsskjema

Saksbehandlingstid er normalt 3 uker fra søknadsfrist, men for tilskudd som skal behandles politisk må det påregnes litt mer tid. Dette gjelder Aktivitetstilskudd og Tilskudd til inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter.