Gi ditt innspill til revideringsarbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel omhandler satsningsområder med mål (slik vi vil ha det) og strategier (slik skal vi gjøre det for å nå målene) for Levanger kommune. Planen gir føringer for kommunens planlegging, utvikling, virksomhet og arealforvaltning

Her kan du gi ditt innspill til kommuneplanens samfunnsdel

Frist for innspill er 10. august 2024