Arbeid utført langs vegen

Gårdeiere i Levanger sentrum – arbeid på fasader/tak som stenger for trafikanter 

Har du planer om å få utført arbeid på bygget ditt i sentrum som stenger for trafikanter? Her finner du hvordan du skal gå fram for å få godkjenning: 

 

Bygg langs Kirkegata, Brugata og Sverres gate: 

Du må utarbeide en Arbeidsvarslingsplan som behandles av Statens vegvesen. 

Bygg langs øvrige veger i sentrum: 

Du må utarbeide en «Varslingsplan» varslingsplan veg (PDF, 203 kB) som sendes Levanger kommune v/teknisk enhet: postmottak@levanger.kommune.no  

 

 

Etter du har fått godkjent søknaden må det settes opp fysiske barrierer og skilt som beskrevet i arbeidsvarslingsplanen/varslingsplanen. Du kan låne skilt hos Levanger kommune, teknisk enhet. 

 

 

 

Varslingsplan legges også her: 

Gravemelding gravetillatelse - Levanger kommune  

Skjema varslingsplan veg (PDF, 203 kB)