Næringsklynger i Levanger

Fiborgtangen næringspark er det største industriområdet i Levanger. Men det finnes flere områder.

På Rinnleiret i norddelen av fylket finner du bedrifter som Ritek, QPS, Hugos Tivoli og et stort grønnsaklager. Her er det noen tomter som er ledige, inntil 9 dekar. I tillegg har Dragon eiendom 16 dekar næringstomt helt inn til E6. 

På Heir ligger bedrifter som driver entreprenørvirksomhet, produksjon av pellets og tivoli. Området ligger tett på E6 og har 12 dekar ledige arealer. Her er Magnar Heir grunneier. Han kan kontaktes på telefon 952 69 247 eller epost. 

På Trekanten like nord for Levanger sentrum er en rekke handverksbedrifter samlet. 

På Moan ligger det store handelssenteret i Levanger med butikksenteret Magneten som sentral aktør. 

På Gråmyra, fem kilometer sør for Levanger sentrum, ligger Gråmyra. Her er en rekke handverksbedrifter samlet, i tillegg til en stor transportaktør, Leiv Sand transport AS

Fiborgtangen er kommunens største næringspark. Her holder Nord-Europas største avispapirfabrikk, Norske Skog Skogn til. Hvert år produseres rundt 500.000 tonn avispapir for det europeiske markedet. Hvert 20 minutt bruker fabrikken en full tømmertrailer med tømmer. En prosent av landets strømforbruk skjer her. Like ved ligger Biokraft AS, verdens største fabrikk for flytende biogass. Dette er en klimanøytral gass som brukes som drivstoff på skip og i tungtransporten. Retura IR er en annen bedrift på Fiborgtangen. De tar i mot rivningsavfall fra byggebransjen, hugger opp det til flis. Noe av flisa går til forbrenning hos Norske Skog, en annen fraksjon brukes til å lage nye sponplater.