Ungskogpleie

I ungskogpleien har man fokus på å bedre vekstforholdene for fremtidstrærne det vil si de trærne som ut fra treslag og kvalitet vil gi størst mulig verdi for skogeier. Du kan få tilskudd til å drive ungskogpleie.