Tettere planting

Flere planter gir bedre fordeling av planter på arealet og forbedret mulighet for å velge de beste plantene til fremtidstrær. Det fører til økt skogproduksjon og bedre tømmerkvalitet, samt økt karbonbinding.

Tettere planting
Bonitet Minimum plantetall pr. dekar Nyplanting: Intervall for plantetall som utløser tilskudd (inntil 50 planter/daa etter oppfylt minstekrav Nyplanting: Intervall for plantetall som utløser tilskudd ved planting på markberedt felt Supplering: Minimum plantetall pr. dekar etter supplering
26 220 220-270 194-248 220
23 220 220-270 194-248 220
20 200 200-250 180-230 200
17 180 180-230 162-212 180
14 160 160-210 144-194 160
11 130 130-180 117-167 130
8 100 100-150 90-140 100